Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a www.sandlastdesign.hu Baráz Szilárd (Üzemeltető) által való termékértékesítésre vonatkoznak, Baráz Szilárd, mint üzemeltető és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.sandblastdesign.hu weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek figyelembevétele mellett történik a vásárlás.

PREAMBULUM:

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza és nem hozzáférhetőek, magatartási kódex hatálya alá nem tartoznak.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A szolgáltató adatai

Név: Baráz Szilárd (egyéni vállalkozó)

Levezezési cím: 2315 Szigethalom Fiumei u. 60

Adószám: 67220432133

Nyilvántartási szám: 44289481

Statisztikai számjel: 67220432256123113

Elérhetőség: info@sandblastdesign.hu

Honlap: www.sandblastdesign.hu

Tárhely szolgáltató : Webparadicsom Media Group Kft.

Székhely: 2315 Szigethalom Fiumei u. 60

Levelezési cím: 2315 Szigethalom Fiumei u. 60

Elérhetőség: info@sandblastdesign.hu

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve magyar.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

A honlap által nyújtott szolgáltatások:

 

Vásárlás a weboldalról

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A SandblastDesign egyedi iparművészeti alkotásokat forgalmaz, mint például homokgravírozott bögre, táska stb.

A termékek szinte minden esetben kézzel készülnek, így apró eltérések lehetnek a képen látotthoz képest.

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül email-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben a megrendelés során az email címét rosszul töltötte ki, úgy a megrendelést sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Baráz Szilárd nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az üzemeltető a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: a vevő a másodszori kézbesítés díját állja. Amennyiben az üzemeltető felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben az üzemeltető nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.sandblastdesign.hu webcímen vagy Facebook illetve Instagram felületen. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek szállítási adatait tartalmazó bizonylatot a feladástól számított 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

Termékek ára, a vásárlás költségei

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) magyar forintban értendők. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, 27% áfát tartalmaznak.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget. A SandblastDesign a szállítónak adás határidejéért vállal felelősséget. A csomagszállítónak való átadás határideje, a rendelés értékének kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik meg. Utánvét esetén 3 munkanapon belül.A csomagszállítónak való átadást követően a kézbesítő vállalat saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

A megrendelt termékek árát bankon keresztüli utalással vagy online bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. Csomagpontra történő szállítás esetén lehetőség van készpénzes fizetésre, illetve ha a csomagátvevő pont lehetővé teszi bankkártyás fizetésre.

 

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát Baráz Szilárd a termékekkel együtt vagy elektronikus úton küldi meg a vevő részére.

Tulajdonjog fenntartása, Szerzői jog:

Minden a honlapon szereplő termék, minta,illusztráció egyedi tervezésű, másolása tilos.

Amennyiben használni szeretné ezeket, úgy az üzemeltető engedélye szükséges.

A vételár teljes kifizetéséig minden áru a Webshop tulajdonában marad.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Baráz Szilárd, egyéni vállalkozó

Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése banki előreutalással/befizetéssel is történhet. A Webshop Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Egyedi megrendelés esetén a vételárból előleget kérünk.

Előre utalás esetén a Vásárló az esedékes összeget a következő számlaszámra utalhatja.

A fizetés továbbá történhet online bankkártyás fizetéssel, amit a Barion segítségével intézhet a vásárló.

 A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Szállítási módok:

Foxpost

GLS

Elállás jog

 

A jelen ÁSZF alapján a weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A 14 napos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

 

A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Céginformációk” fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból Baráz Szilárd nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

 

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni Baráz Szilárd részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Baráz Szilárd részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül Baráz Szilárd a vevő által kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Baráz Szilárd jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. Baráz Szilárd a szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.

 

A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén (lásd alább).

 

 

Egyedi termékek megrendelése

 

Lehetőség van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek, méret) alapján egyedi kérésre készítsünk terméket a vevő részére. Ennek költsége a hasonló termék 120-130%-a és minden esetben megbeszélés kérdése.

 

 

Szavatosság – Garancia

 

Amennyiben a honlapon megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy Baráz Szilárd köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.

Baráz Szilárd csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt és ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a webshoptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha az eladó az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Baráz Szilárd csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján – http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag)

 

 

Panaszügyintézés helye, módja

 

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg:

 

levélben: 2315 Szigethalom Fiumei u. 60

e-mailben: info@sandblastdesign.hu

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

 

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

 

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

a fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

 

megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

 

jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);

 

elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);

 

a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

 

az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

Baráz Szilárd, mint egyéni vállalkozó tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

 

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 5 évig megőrizzük.