Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

GDPR- ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelés:

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Baráz Szilárd egyéni vállalkozó www.sandblastdesign.hu webáruháza által nyújtott szolgáltatások adatvédelmi és adatkezelési elveit, politikáit.

A jelen Tájékoztatató a Baráz Szilárd által üzemeltetett a www.sandblastdesign.hu útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, valamint közvetlen üzletszerzési és/vagy marketing célú megkeresések során felmerülő személyes adatkezelésre és adatfeldolgozásokra vonatkozik.

Adatkezelés megnevezése:

A Weboldalak látogatása és a Szolgáltatás igénybe vétele során Baráz Szilárd kezeli a természetes személyek, mint személyes adatok jogosultjai (továbbiakban: Felhasználó) azon személyes adatait, amelyek megadásra kerülnek és a Szolgáltató felel a személyes adatokért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Név: Baráz Szilárd Egyéni Vállalkozó

Képviselő: Barázné Simon Ildikó

adószám: 67220432133

levelezési cím: 2315 Szigethalom Fiumei u. 60

Elérhetőség, email: info@sandblastdesign.hu

Adatvédelem:

Baráz Szilárd (szolgáltató) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

Látogatók adatai:

Az adatkezelés célja: a www.sandblastdesign.hu weblap látogatása során a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatokat rögzíti.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Vásárlók adatai:

Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések és vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, fizetés dokumentálása, vásárlói kapcsolattartás, vásárlói szokások elemzése, hírlevél küldése.

 

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése.

 

 

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai (vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára).

 

 

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrizzük.

 

 

Adattovábbítás: online fizetés esetén a tranzakció azonosítót, a vásárlás összegét, dátumát és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító bank felé. Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Regisztrálók adatai:

 

A Webshop szolgáltatásait igénybe venni regisztráció után és regisztráció nélkül is lehetséges.

 

Az adatkezelés célja: a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre: vevőszám, megszólítás, teljes név, egyéb cím, lakcím, email cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év.

A vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés (hírlevél, cookie)

 

A Szolgáltató a Weboldalak használatával, illetve e Weboldalakon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevél szolgáltatás, illetve Felhasználó előzmények rögzítése a felhasználói élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a Weboldalakat látogató Felhasználók egyes személyes adatait.

 

A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás, mint közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából a Szolgáltató felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

 

A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „Feliratkozás hírlevélre” menüpontjára való kattintással vagy a felugró „pop up” ablakon történő feliratkozással, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni.

 

A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az a) önkéntes; b) a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozik; c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és d) egyértelmű akaratnyilatkozat.

 

A Szolgáltató a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Szolgáltató részére történő megküldésének.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában bármikor egyoldalúan megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Szolgáltató üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.

 

A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélről” parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a Szolgáltató tudomásulvételétől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a Szolgáltató hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.

 

Az oldal sütiket használ, ezt a látogatóval minden esetben közöljük, ennek tényét a Felhasználó az "elfogadom a sütik használatát" mellett levő négyzet kipipálásával tudomásul veszi és elismeri azt.

A Felhasználónak a sütik alkalmazására vonatkozó hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát ” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek ” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.

 

A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Szolgáltató kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok: a) Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai; b) Felhasználó által használt IP cím.

 

Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a Webshop esetén a kosárban elhelyezett termék(ek) azonosítóját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma. .

 

Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Szolgáltató jogos érdekeinek védelme. A Szolgáltató az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen fejezet tartalmának Weboldalakon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg a Szolgáltató részére.

 

 

Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználók nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára ne tegye hozzáférhetővé, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Tájékoztató, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

 

 

A jelen fejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Szolgáltató általi rögzítésétől számított 10 év.

 

 

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató részére e-mailt vagy postai úton levelet küld, úgy a Szolgáltató rögzíti a felhasználó e-mail címét és- amennyiben megadta – a címét és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja, a Felhasználók jogai

 

Az egyes a www.sandblastdesign.hu által nyújtott Szolgáltatás megrendelésével, illetve használatával az érintett hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy személyes adatait Baráz Szilárd. a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.

 

Az adatkezelésre a Weboldalakon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt, illetve róla generált személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

 

 

Azokat a természetes személyeket, akik személyes adatait a Szolgáltató – bármely oknál fogva – kezeli, a Szolgáltató adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

 

tájékoztatáshoz való jog;

helyesbítéshez való jog;

elfeledtetéshez való jog;

adatkezelés korlátozásához való jog;

adathordozhatósághoz való jog;

tiltakozáshoz való jog.

 

[Helyesbítéshez való jog]

 

Amennyiben az Adatkezelő pontatlanul vagy hiányosan kezeli a Felhasználó valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti az Adatkezelőt, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul kiegészítse a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.

 

 

A Felhasználó (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét az 1. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

 

 

[Törléshez való jog]

 

A Felhasználó jogosult az Adatkezelőtől kérni személyes adatainak törlését az Adatkezelő valamennyi nyilvántartásából. Az Adatkezelő e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha a következő indokok egyike fennáll: a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte; b) a személyes adatok jogosultja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja; c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; d) jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő köteles a személyes adatok törlésére.

A Felhasználó a törlés iránti kérelmét a 2. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

 

 

Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyike fennáll.

 

 

[Adatkezelés korlátozásához való jog]

 

A Felhasználó jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben: a) a Felhasználó vitatja az Adatkezelő által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy b) az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogellenes és a Felhasználó a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy c) az adatkezelés célja megszűnt és az Adatkezelőnek nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a Felhasználó jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy d) a Felhasználó tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

 

 

A Felhasználó (vagy a képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a 3. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

 

 

A korlátozás alá eső személyes adatot az Adatkezelő kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani az Adatkezelő kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy az Adatkezelő a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a Felhasználót.

 

Adatkezelés időtartama

 

A Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban meghatározott időtartam(ok) alatt kezeli az érintett személyes és egyéb technikai adatait.

 

 

A Szolgáltató a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év. A számviteli bizonylatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kerülnek megőrzésre.

 

 

A Szolgáltató – a jelen Tájékoztató, illetve a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az érintett személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzlet szerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából. A jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás megszűnése illetve a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetése nem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzlet szerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) – külön szükséges visszavonni.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon lehet kérni:

-emailben az info@sandblastdesign.hu címen

Adattovábbítások és adatfeldolgozók (címzettek)

 

A személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Szolgáltató rendszeres marketing eszközként, felhasználók kiszolgálására adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket.

1,MailChimp Marketing, hírlevél

2,GLS Szállítmányozás, Kézbesítés

3,MPL Szállítmányozás, Kézbesítés

4,Csomagküldő.hu Szállítmányozás, Kézbesítés

5,Foxpost Szállítmányozás, Kézbesítés

A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbítsa személyes adatait az adatfeldolgozók részére.

Külső közvetítő szolgáltatók

 

Egyes szolgáltatók (pl. Google Inc., Instagram Inc., Facebook Inc.; YouTube Inc) a saját adatvédelmi irányelveik szerint a Szolgáltatások igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak. A Szolgáltató az ennek során a számára továbbított adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például:

Adatvédelmi tájékoztató linkje, Felhasználási feltételek linkje

Facebook https://www.facebook.com/full_data_use_policy https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

Google https://www.google.com/intl/hu/+/policy/ https://www.google.com/intl/hu/+/policy/pagesterm.html

Instagram http://instagram.com/privacy https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511

YouTube https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/terms

 

NYEREMÉNYJÁTÉK:

A SandblastDesign nyereményjátékának feltételei: 1. Részvételi feltételek: A játékban részt vehet bármely Internet-felhasználó. A játékban nem vehet részt a sandblastdesign.hu és a nyereményeket felajánló szponzorok munkatársai és azok hozzátartozói. 2. Nyerési esélyek: Nyerési esélyt a következő módon lehet szerezni: a nyereményjáték ideje alatt likeolni kell a Facebook oldalunk. Valamennyi megszerzett nyerési esély részt vesz a sorsolásban 3. Sorsolás, nyeremények: A nyereményjáték a releváns Facebook posztba meghatározott ideig tart. A nyereménytárgyak kisorsolására, a 2315 Szigethalom Fiumei u. 60-ban kerül sor. A sorsolás nyilvános. Nyeremény: A releváns Facebook poszt által promotált termék 4. Kizárás: Tilos, és a nyereményjátékból való kizárást von maga után: Álprofillal regisztrált felhasználók által kapott like. 5. További feltételek: A nyertest Facebook üzenetben értesítjük. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén a pótnyertest értesítjük. 6. Adatvédelmi elvek: A nyereményjátékban résztvevők a SandblastDesign adatvédelmi tájékoztatóját megismerték és elfogadják. A játékban való részvétellel Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a fenti feltételeket.